Englandsvej 1 - 8450 Hammel
71 78 37 01
dyreklinik@hotmail.com

Bedøvelse

Når dit kære kæledyr skal bedøves hos dyrlægen

Der kan være flere årsager til at dit kæledyr skal bedøves. Hvad enten det er et simpelt indgreb på et sundt og rask dyr eller det er en kompliceret operation, er det altid vemodigt at efterlade sit kæledyr. Men hvad sker der egentlig bagved konsultationsrummet efter du er gået.

Når du kommer med dit kæledyr, vil der blive gennemgået med dig om hvad det er dyret skal indlægges for. Hunde vil blive vejet. Katte vil som regel blive vejet umiddelbart inden bedøvelsen, for at undgå at stresse kattene for meget inden bedøvelsen. Derefter vil dyret blive anvist et rum/bur, som det skal være i indtil og efter operationen. Hunde og katte placeres i hvert sit rum. Man kan i nogle tilfælde vælge at give en præbedøvelse til hunde, imens ejeren stadig er til stede. Dette gøres f.eks. i tilfælde, hvor ejer gerne vil være der når hunden falder til ro eller hvor hunden er meget usikker/nervøs. Informere os gerne om det, ved bookning af tiden, hvis dette ønskes.

Man kan få tilbudt af få taget en blodprøve på kæledyret inden bedøvelsen. Det er selvfølgelig valgfrit om dette ønskes. Blodprøven tages et par dage inden bedøvelsen og giver dyrlægen et overblik over de indre organers tilstande. Organernes tilstande kan have betydning for hvilken slags bedøvelse man vælger, desuden kan det have betydning for anæstesi (bedøvelses) risici.

Inden bedøvelse gennemgår dyret en grundig sundhedsundersøgelse af en dyrlæge. Hvor der blandt andet bliver lyttet på hjertet, målt temperatur og puls. Der vil blive lagt et venekateter i forbenet til indgivelse af væske og medicin.

Der findes mange forskellige former for bedøvelse. Det to mest anvendte er injektionsanæstesi og inhalationsanæstesi. Injektionsanæstesi er hvor dyret kan vækkes umiddelbart efter og benyttes til lette indgreb. Inhalationsanæstesi er hvor dyret bliver koblet på et anæstesiapparat, der indgiver ilt og bedøvelsesgasser. Denne form for bedøvelse anvendes typisk til længerevarende eller meget smertevoldende indgreb. De to former for anæstesi kan bruges i kombination med hinanden. Et eksempel kan være en sterilisation på en tæve. Her vil man først give tæven præbedøvelse. Efter en halv time, vil man via venekateteret indgive injektionsanæstesi, hvorefter man ilægger en slange (Tubus) ned i luftrøret og påfører tæven ilt og bedøvelsesgas (inhalationsanæstesi). Der findes forskellige anæstesistadier og når patienten er i operationsstadiet, er hun klar til at blive steriliseret.

Under operationen overvåger man patienten med monitorering. Her kan man blandt andet måle blodtryk og puls. Patienten vil blive lagt på varme og i venekateter, bliver der undervejs i behandlingen givet infusionsvæske for opretholdelse af patientens blodtryk.

Når operationen er færdig vil patienten blive lagt til opvågning i et roligt lokale, hvor veterinærsygeplejersker og dyrlæger vil holde opsyn med patienten. Man stiler efter en så rolig opvågning som muligt. I nogle tilfælde er patienten mest tryg ved at man sidder hos dem. Inden hunden eller katten bliver sendt hjem, skal de have været oppe at gå. De vil blive tilbudt vand og foder.

Ved patientens glædelig gensyn med ejeren ved hjemsendelse, vil man modtage information om den netop afsluttede behandling og hvad man som ejer skal være opmærksom på de kommende dage samt en grundig information om evt. medicin til efterfølgende hjemmebehandling.

Ring eller skriv gerne til os, hvis du har yderligere spørgsmål.

TLF.: 71 78 37 01

Email: dyreklinik@hotmail.com